Najkomplexnejší útok na "globálne otepľovanie" v histórii.

Autor: Jan Novak | 14.2.2018 o 13:49 | Karma článku: 3,59 | Prečítané:  1004x

Prinášam preklad článku: Najkomplexnejší útok na "globálne otepľovanie" v histórii. autor: MIKE VAN BIEZEN link.  Chce sa mi napísať tisíc vecí, ale najprv fakty a názor napíšem v ďalšom blogu alebo v diskusii.

Dávalo to zmysel. Keď vieme, že CO2 je skleníkový plyn a náš industrializovaný svet  ho do atmosféry pridáva  vo veľkom množstve, tak som prijal predpoklad, že to spôsobilo zvýšenie globálnych teplôt. Ale jeden deň pred 7 rokmi  som si prezeral dobre známy graf zobrazujúci globálnu teplotu za posledných 150 rokov a všimol som si niečo zvláštneho. Bola to maličkosť, a ako som zistil neskôr, ktorá mala zostať skrytá. Zdá sa, že medzi rokmi 1940 a 1980 bolo obdobie 40 rokov, keď globálne teploty skutočne klesli. Ako odborník na analýzu dát som to nemohol ignorovať a začal som sa na to pozerať trochu viac. Štyridsať rokov je dlhá doba a zatiaľ čo koncentrácie oxidu uhličitého sa počas toho istého obdobia exponenciálne zvyšujú, nemohol som prehliadnuť, že sa to prejavilo neočakávaným posunom korelácie medzi globálnymi teplotami a koncentráciami CO2. Začal som to podrobne skúmať a tu sú niektoré z výsledkov o 7 rokov neskôr.

Než začneme zhrňme si, čo vieme, že je pravda. Celosvetová priemerná teplota sa od 80. rokov zvyšuje. Od 80. rokov ľadovce po celom svete ustupujú a ľadová čiapka Severného ľadového oceánu stráca ľad od 80. rokov, a to najmä v letných mesiacoch. Priemerná globálna teplota za posledných 10 rokov je o 0,35 stupňa Celzia vyššia ako v 80-tych rokoch. Komunita okolo globálneho otepľovania využila tieto fakty na to, aby dokázala, že ľudská činnosť ( spaľovanie fosílnych palív) je príčinou týchto rastúcich teplôt. Neboli však žiadne priame vedecké dôkazy alebo údaje, ktoré by spájali súčasné pozorovania s ľudskou činnosťou. Predpokladá sa, že spojenie je jednoducho skutočnosťou, bez potreby prešetrovania a diskusie o vedeckých údajoch.

Tu je 10 z mnohých vedeckých problémov s predpokladom, že ľudská činnosť spôsobuje "globálne otepľovanie" alebo "zmenu klímy":

1. Teplotné záznamy z celého sveta nepodporujú predpoklad, že dnešné teploty sú nezvyčajné.

Celosvetový teplotný rekord bol nameraný v roku 1913, zatiaľ čo najnižšia teplota bola nameraná v roku 1983. Keď sa pozrieme na kontinenty, okrem jedného, všetky majú svoje maximálne teplotné rekordy z obdobia po tom, čo boli stanovené minimálne teplotné rekordy.  V spojených štátoch, ktoré majú viac meteorologických staníc ako ktorákoľvek iná krajina na svete, boli prepísané rekordy najnižších teplôt, neskôr ako rekordy najvyšších teplôt. Keď boli zaznamenané teplotné záznamy pre každý štát za každý mesiac v roku, celkom 600 dátových bodov (50 štátov x 12 mesiacov), znova najnižšie teplotné rekordy boli prekonané v nedávnej dobe a v oveľa väčšej miere ako najvyššie teplotné rekordy. To je priamo v rozpore s tým, čo by sa očakávalo, ak by bolo globálne otepľovanie skutočné.

2. Satelitné dáta nepodporujú predpoklad, že teploty rýchlo stúpajú:

Počnúc koncom roku 1978 satelity začali zhromažďovať údaje o teplotách z celého sveta. V nasledujúcich 20 rokoch sa do roku 1998 globálna priemerná teplota nezmenila v priamom rozpore s údajmi z pozemných meteorologických staníc, ktoré naznačovali "nebývalé" zvýšenie teploty. V roku 1998 prišlo k silnému El Nino efektu s vysokými teplotami, ktoré sa vrátili do normálu až v roku 2001. V roku 2001 došlo k náhlemu skoku globálnej teploty asi o 0,3 stupňa Celzia, ktorá potom zostala približne na tejto úrovni na nasledujúcich 14 rokov, s veľmi miernym celkovým poklesom globálnych teplôt počas tohto obdobia.

3. Aktuálne teploty sú vždy v porovnaní s teplotami v 80-tych rokoch, ale pre mnohé časti sveta boli 80-te roky najchladnejšou dekádou posledných 100 rokov:

Ak by sa porovnali súčasné teploty s teplotami v tridsiatych rokoch minulého storočia, nenašlo by nič pozoruhodné. Na mnohých miestach na celom svete boli tridsiate roky najteplejšou dekádou za posledných 100 rokov, vrátane Grónska. Porovnanie dnešných teplôt  a tých v 80. rokoch je ako porovnanie letných teplôt s teplotami v apríli, a nie s teplotami v lete. Je zrejmé, prečo to komunita globálneho otepľovania robí a je to veľmi zavádzajúce (alebo klamlivé).

 

4. Svet zaznamenal v rokoch 1940 až 1980 významné ochladenie:

Mnohé miesta na celom svete zažili pomerne významné a pretrvávajúce ochladenie a dospelo to až do bodu, keď sa vedci začali pýtať, či začína prichádzať nová doba ľadová? Napríklad Grónsko zažilo najchladnejšie roky za posledných 120 rokov v 80-tych rokoch, tak tomu bolo na mnohých iných miestach sveta. Počas toho istého 40-ročného obdobia sa hladiny CO2 na celom svete zvýšili o 17%, čo je veľmi významný nárast. Ak sa globálne teploty znížili o taký významný objem za 40 rokov, zatiaľ čo atmosférický CO2 sa zvýšil o tak veľké množstvo, môžeme dosiahnuť len dva závery: 1. Musí existovať slabá korelácia, prinajlepšom, medzi atmosférickým CO2 a globálnymi teplotami. musia byť silnejšie faktory ovplyvňujúce klímu a teplotu ako atmosférický CO2.

 

5. Efekt mestských teplotných ostrovov narúša údaje o teplote u významného počtu meteorologických staníc:

Bolo preukázané, že nočné teploty zaznamenané mnohými meteorologickými stanicami boli umelo zvýšené uvoľňovaním sálavého tepla, zhromaždeného a uskladneného v priebehu dňa betónovými a tehlovými konštrukciami, ako sú domy, budovy, cesty a tiež autá. Vzhľadom na to, že územie veľkomiest a veľkých miest obsahujúcich tieto meteorologické stanice tvorí len veľmi malú časť celkovej rozlohy krajiny, je tento vplyv na globálne údaje o priemernej teplote významný. Keďže denné a nočné teploty sa kombinujú na vytvorenie priemeru, tieto umelo zvýšené nočné teploty skresľujú priemerné údaje. Ak sa len pozeráme na denné teploty len z väčších mestských oblastí, "drastické globálne otepľovanie" už nie je viditeľné. (Toto je možné vidieť aj pri pohľade na údaje z blízkych meteorologických staníc v oblasti vidieckych oblastí, čo svedčí o skutočnej klíme tejto oblasti).

6. Existuje prirodzený inverzný vzťah medzi globálnymi teplotami a úrovňami atmosférického CO2:

Na rozdiel od toho, čo hlása komunita globálneho otepľovania, vyššie teploty zvyšujú atmosférické úrovne CO2 a nižšie teploty znižujú atmosférické hodnoty CO2, nie opačne. Každý prvák chemickej fakulty na vysokej škole vie, že rozpustnosť CO2 klesá so zvyšujúcimi sa teplotami a oceány Zeme uvoľnia veľké množstvo CO2 do atmosféry, keď je voda teplejšia a absorbuje viac CO2, keď je voda chladnejšia. To je dôvod, prečo bola hladina CO2 v dobe ľadovej oveľa nižšia než dnes. Umelo zvyšujeme hladiny CO2 v atmosfére, ale neznamená to, že spôsobujeme významné zvýšenie teplôt. Zdá sa, že 40-ročné chladné obdobie medzi rokmi 1940 a 1980 podporuje tento predpoklad. Na záver môžeme konštatovať, že doba ľadová nie je spôsobená zmenami v atmosférických úrovniach CO2 a že na týchto veľmi veľkých zmenách klímy sa podieľali ďalšie silnejšie faktory.

7. CO2 z vedeckého hľadiska nemôže byť príčinou významných globálnych zmien teploty:

Molekula CO2 je lineárna molekula a preto má iba obmedzené prirodzené vibračné frekvencie, ktoré zase dávajú tejto molekule len obmedzené schopnosti absorbovať žiarenie vyžarované z povrchu Zeme. Molekula H2O je oveľa rozšírenejšia v zemskej atmosfére a absorbuje oveľa viac frekvencií emitovaných Zemou, do určitej miery aj žiarenie absorbované CO2. Ukazuje sa, že skoro všetko žiarenie, ktoré by mohlo byť pohltené CO2 je pohltené H2O. Zvyšovanie úrovní CO2 by malo mať veľmi minimálny vplyv na schopnosť atmosféry zadržiavať teplo vyžarované zo Zeme. To vysvetľuje, prečo sa javí, že ide o veľmi slabú koreláciu medzi úrovňami CO2 a globálnymi teplotami a prečo po zvýšení emisií CO2 o 40% od začiatku priemyselnej revolúcie sa priemerná globálna teplota zvýšila len o 0,8 stupňa Celzia.

8. V nedávnej histórií bolo veľa období, že teplejšie podnebie prevažovalo a to dávno pred priemyselnou revolúciou:

Dokonca aj v správe IPCC z roku 1990 sa objavil graf, ktorý ukázal, že teplé stredoveké obdobie malo teplejšie teploty ako tie, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú. Je však ťažké presvedčiť ľudí o globálnom otepľovaní týmito informáciami, takže o päť rokov neskôr bol predstavený nový graf, teraz známy ako slávny graf hokejky, ktorý vymazal stredoveké teplo. Napriek tomu dôkazy sú ohromujúce na toľkých úrovniach, že na Zemi existovali teplejšie obdobia počas stredovekého teplého obdobia, ako aj počas rímskych či iných časových období posledných 10 000 rokov. V holandských archívoch sa nachádza dostatok dôkazov, ktoré dokazujú, že počas niekoľkých storočí časti Holandska zmizli pod vodou, keď bolo teplo, aby sa znova objavili, keď sa klíma zmenila na chladnejšiu. Slávne belgické mesto Brugge, kedysi známe ako "Benátky severu", bolo počas teplého obdobia morským prístavom, ale keď začali klesať teploty s nástupom malej doby ľadovej, oceán ustúpil a teraz je Brugge desať míľ ďaleko od pobrežia. Následne sa v priebehu stredovekého oteplenia Vikingovia usadili na Islande a Grónsku a dokonca aj pozdĺž kanadského pobrežia. Tešili sa vyšším teplotám, až kým sa znovu neochladilo podnebie. Tábor podporujúci globálne otepľovanie systematicky vymazával zmienky o týchto udalostiach, aby posilnil predstavu, že dnešné podnebie je nezvyčajné v porovnaní s našou nedávnou históriou.

9. Ľadovce sa topia viac ako 150 rokov

Topenie ľadovcov ako dôkaz, že globálne otepľovanie je reálne nemá skutočný vedecký základ. Ľadovce sa topia viac ako 150 rokov. Nie je žiadnym tajomstvom, že ľadovce sa výrazne zväčšili v období známom ako malá doba ľadová. Mnohé dediny vo francúzskych, švajčiarskych a talianskych Alpách videli ako ľadové masy ničia ich domovy a polia. Ľudia prosili biskupa a dokonca aj pápeža, aby sa prišiel pomodliť pred ľadovec a zastavil ho. Okolo roku 1850 sa klíma vrátila k "normálnejším" teplotám a ľadovce začali ustupovať. Ale potom, ako sa teploty medzi rokmi 1940 a 1980 opäť znížili, väčšina ľadovcov zastavila topenie a začala sa znovu rozširovať. Teplejšie počasie na konci minulého storočia spôsobilo ich topenie, ktoré začalo o 150 rokov skôr. Navyše vieme, že mnohé z ľadovcov na svete neexistovali pred 4 000 až 6 000 rokmi. Ako príklad možno uviesť ľadovec Hans Tausen na ďalekom severe Grónska. Je 50 míľ dlhý, 30 míľ široký a až 1000 stôp (304,8 metrov) hrubý. Škandinávsky výskumný tím vyvŕtal ľadové jadrá a zistil, že pred 4000 rokmi tento ľadovec neexistoval. Pred 4000 rokmi bolo tak teplo, že mnohé z ľadovcov na svete neexistovali, ale vrátili sa kvôli nástupu chladnejšieho počasia. Dnešné teploty sú oveľa nižšie ako tie, ktoré prevládali počas holocénnej éry, čo bolo dokázané štúdiom mnohých jadier, ktoré boli vyvrtané v Grónsku.

10. "Úprava údajov" za účelom ďalšieho potvrdenia globálneho otepľovania:

Počas prvých rokov svojho výskumu som sa spoliehal na klimatické databanky NASA a GISS, dve z najprestížnejších vedeckých inštitúcií našej krajiny. Po rokoch starostlivého zhromažďovania údajov a neúnavného spracovania týchto údajov som zistil, že to nie sú pôvodne zhromaždené údaje, ale údaje, ktoré boli "upravené" z "vedeckých dôvodov." Neupravené údaje jednoducho nie sú k dispozícii v týchto databázach. Našťastie som našiel pôvodné meteorologické údaje z viac ako 7000 meteorologických staníc z celého sveta v databáze KNMI. (Kráľovský holandský meteorologický ústav). Tam som dokázal skontrolovať aj upravené aj neupravené údaje, ako aj rozdiel v denných a nočných údajoch. Výsledky boli ohromujúce. Zistil som, že údaje z mnohých staníc na celom svete boli systematicky "upravené", aby sa zdalo, že globálne otepľovanie sa deje, keď v skutočnosti na mnohých miestach na celom svete sa deje pravý opak. Nasleduje niekoľko príkladov tejto úpravy údajov. Keď prezentujem svoje materiály počas prezentácií na miestnych vysokých školách, sú to grafy, ktoré majú najväčší vplyv na ovplyvňovanie názorov študentov, najmä ak si uvedomia, že existuje spoločné úsilie skresľovať to, čo sa v skutočnosti deje. Ďalším úžasným výsledkom bolo, že keď grafuje denné maximá z celej krajiny, vychádza veľmi odlišný obraz historických údajov o teplote.

Existuje veľa špecifických oblastí, ktoré som preskúmal a pre ktoré som zostavil údaje a prezentačný materiál, rovnako presvedčivý, pokiaľ ide o odhaľovanie klamov globálneho otepľovania. V poslednej dobe došlo k obratu , najmä preto, že museli pripustiť, že ich vlastné údaje dokazujú, že došlo k "prerušeniu" otepľovania, ako to ilustruje správa IPCC 2014; ich údaje preukázali skutočné ochladenie za posledných 10 rokov. Nový termín: "zmena klímy" preberá úlohu globálneho otepľovania. Nezvyčajné udalosti akéhokoľvek druhu, ako napríklad rekordné sneženie v Bostone, sa vysvetlí spaľovaním fosílnych palív bez toho, aby sa poskytli konkrétne vedecké údaje.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Štát zabil novinára. Nitky vedú k princovi

Saudská Arábia priznala, že Chášukdží je mŕtvy.


Už ste čítali?